Yhdistys

Yhdistyksen toiminta aloitettiin 29.9.1989 pidetyssä perustamiskokouksessa, jossa Aitoniemen kyläläisiä oli paikalla 28. Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Sinisalo.

Hirvenniemen kyläläiset tulivat toimintaan mukaan 1990 vuosikokouksessa ja samana vuonna jätettiin yhdistyksen rekisteröintihakemus. Aitoniemen Hirvenniemen kyläläiset ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 8.9.1994. Aimo Sinisalo toimi puheenjohtajana vuoteen 1992 ja hänen jälkeensä puheenjohtajan tehtävät otti vastaan Lauri Poijärvi. Vuonna 1994 puheenjohtajaksi valittiin Pentti Seppä, joka toimi puheenjohtajana 1999 saakka. Puheenjohtajana vuosina 1999 – 2004 toimi Esa Pärnänen ja vuosina 2005–2009 Veli Luoma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kyläyhdistyksen nimessä käytetään Hirviniemestä Hirvenniemi nimeä, jota kyläläiset ovat kautta aikojen käyttäneet. Kartoissa alueesta mainitaan uudempiin virallisiin dokumentteihin yleistynyt muoto Hirviniemi. Tämän muodon arvellaan syntyneen siten, että ruotsinkieliset maanmittarit eivät ole osanneet taivuttaa asukkaiden käyttämää nimeä. Nykyään juuri Hirviniemi on yleistynyt viralliseen käyttöön (esim. Hirviniementie), mutta kyläyhdistys haluaa kunnioittaa vanhaa nimimuotoa, joka on osa alueen ns. oraalista (puhuttua, kansan käyttämää) historiaa.

Syksyllä 2009 käynnistimme kylätalohankkeen ja Kantri ry:n johtokunta puolsi hankettamme. Lopulta pitkien neuvottelujen jälkeen kyläyhdistyksemme osti heinäkuussa 2010 Tampereen kaupungilta Keson päärakennuksen kylätaloksi. Kylätalon ensimmäisessä tapahtumassa ”Avoimet Ovet” vieraili talossa lähes 200 asiasta kiinnostunutta. Samalla kyläyhdistykseemme liittyi lähes 50 uutta jäsentä.

pilkki

Kylätoiminta alueella on aktiivista. Järjestämme vuosittain 2-4 kyläläisille suunnattua tapahtumaa. Elokuussa on perinteisesti pidetty ”kylien kesäolympialaiset”, talvella helmikuussa on talvitapahtuma curlingkineen. Muutoin tilanteen mukaan olemme pyrkineet tekemään ajankohtaisia tapahtumia, kuten viime keväänä ”rakenna linnunpönttö” – tapahtuma.

Kyläyhdistys toimii myös ns. hallinnollisena keskustelukumppanina Tampereen kaupungin sekä muiden viranomaistahojen suuntaan. Kyläyhdistys on tehnyt aloitteita Tampereen kaupungille: alueellisesta kuntopolusta yhdessä Diabetesliiton kanssa, matonpesupaikan ja uimarannan kunnostamistarve.
Tule mukaan kylätoimintaan, yhdessä tekeminen on mielekästä!

juhannus

”Tehdään yhdessä parempaa ja elävää kylää”